Как се работи с топли лепила?

Ако ви е възложена да купите за първи път или просто имате проблем в работата с ползваното до сега топло лепило, тогава разбирането как работят тези лепила ще ви помогне да избегнете често срещани проблеми и да извлечете максимума от вашето лепило.

В тази статия ще обясним: какво представляват топимите лепила, как работят, как да ги прилагате, както и полезни съвети за приложението им.


Какво е топящо се лепило?

Топлото лепило (наричано още „топящо се лепило“) е 100% твърд термопласт, който се прилага в разтопено състояние и образува връзка при охлаждане до твърдо състояние. Повечето топли лепила губят лепливост, докато се втвърдяват. Тези, които запазват лепливостта си, са известни като чувствителни на натиск лепила (PSA).

Обикновено топлите лепила са смес от полимери, за да осигурят здравина и гъвкавост, смоли, които осигуряват първоначалната лепливост, и пластификатори, за да променят вискозитета и лекотата на нанасяне. Топлите лепила също включват също така восъци за разреждане на лепилото и антиоксиданти за запазване на лепилото при високи температури по време на съхранение.

Как действа топлото лепило?

Топлото лепило се нанася в течно (разтопено) състояние, след като се загрее до температурата на нанасяне. Гарантирането, че лепилото е достатъчно горещо, гарантира добро „намокряне“ на първия субстрат, като лепилото може да запълни малки пукнатини по повърхността му. Вторият субстрат трябва да влезе в контакт с първия по време на „отвореното време“ на лепилото, когато то все още е достатъчно горещо, за да осигури достатъчно навлажняване. Компресията е важна на този етап, като помага за свързването на двете повърхности заедно.

Как се нанася топлото лепило?

Първата стъпка в процеса на нанасяне е зареждане на лепило в резервоар за горещо стопяване. След това лепилото се пренася с чрез маркуч или директно към апликатора. После разтопеното лепило може да бъде напръскано, екструдирано, навито или покрито върху субстрата, в зависимост от изискванията за приложение.

– Пръскане: Полезен метод за по-големи площи на покритие, бързи скорости на линията и чувствителни към топлина субстрати.

– Екструдиране: Дюзите, които изхвърлят лепилото в перли или линии, са идеални за системи за затваряне, където е необходимо лепило да бъде нанесено на точно определено място.

– Покриване на руло: Бърз, ефективен и равномерен начин за нанасяне на лепило върху плоска повърхност на субстрат като хартия, дърво, метал или пластмаса.

– Покритие с шлицова матрица: Предлага високи нива на равномерност на покритието, като лепилото се екструдира от слот в щанцовата глава върху субстрата.

Работа с топли лепила

Нанасянето на топлото лепило при правилната температура и налягане, в правилните количества и с правилното ниво на компресия ще помогне да се осигури ефективна адхезивна връзка. Насоките по-долу предлагат схема за помощ при отстраняване на някои от най-често срещаните проблеми, открити при използване на топли лепила.

– Резервоар за топли лепила: Нанасянето на лепило при правилната температура предотвратява окисляването и изгарянето му. Ако температурата е твърде висока то прегаря и дими, а някои лепила излъчват и силна миризма. Обратно, ако температурата е твърде ниска при протичането и нанасянето се образуват нишки (конци).

– Апликатор: Постигането на правилната температура на нанасяне предотвратява нанасянето на излишно лепило, ако лепилото е твърде горещо, или лошото изпръскване и непостоянното нанасяне на лепилото, ако е температурата е твърде ниска.

– Налягане: Ако налягането на помпата е твърде ниско, потокът на лепилото ще бъде силно ограничен и в крайна сметка може да изтощи дюзите за лепило. Ако налягането е твърде високо, то може да се пръсне, да се запали и да бъде нанесено излишно високо количество лепило, което не само засяга ефективността на процеса, но и представлява опасност.

– Материали на основата: Температури на основата над 15°C (60°F) и под 35°C (95°F) обикновено дават най-добри резултати. Когато стопеното лепило е в контакт със студена повърхност, неговата температура бързо пада, създавайки по-рязка скорост на втвърдяване и последващи затруднения при намокряне, които могат да доведат до дефектно залепване.

Съвети за нанасяне на топли лепила

– Компресия: Правилното ниво на компресия ще предотврати спонтанно разрушаване на връзката или лоша дългосрочна цялост на връзката, ако компресията е твърде ниска или деформация на субстратите, така че контактът между лепило-субстрат да е неадекватна и връзката да се скъса по време на консолидацията, ако компресията е твърде висока.

– Намокряне: Достатъчна компресия при достатъчно висока температура трябва да позволи трудни повърхности да бъдат правилно намокрени, като например опаковъчни материали с лакирано или ламинирано покритие, които имат ниска повърхностна енергия.

– Отворено време: Отвореното време на топлите лепила трябва да е равно на това на приложението. Ако отвореното време е твърде кратко, субстратът няма да се намокри и свързването няма да се осъществи или връзките ще се провалят малко след това. Ако времето е твърде дълго, тогава няма да изтече достатъчно време, за да може топлото лепило да загуби топлина и да придобие достатъчна здравина, за да предотврати отварянето на клапите при напускане на секцията за компресия.

– Количество лепило: Трябва да се приложи оптималното количество топло лепило, за да се постигне подходяща връзка. Твърде голямо количество ще доведе до проблеми с отвореното време, повишена консумация, опъване и изстискване по време на компресиране, което води до замърсяване на машините и ненужно почистване. При твърде малко нанесено лепило отвореното време и зададената скорост ще бъдат намалени, както и свойствата за запълване на празнини, намокряне от лепилото и в крайна сметка, неговото свързване.

Ако желаете допълнителна информация за гамата от горещо стопяеми лепила на Beardow Adams или искате да говорите с нашия технически екип относно настройката на ваше приложение, изпратете ни съобщение чрез страницата ни за връзка с нас.