Увеличаване на ефективността на топлите лепила

Температурата играе жизненоважна роля при приложенията на топлите лепила. Тя оказва влияние върху ефективността на лепилото и цялостната стабилност на приложението. Открийте защо използването на топло лепило, което запазва целостта си при по-ниски температури, може да доведе до подобрена оперативна ефективност и намалено време на престой.


Сравняване на ефективността на едно и също лепило при работа при различни температури

За да разберем влиянието на температурата върху топлото лепило беше проведен цялостен тест, използвайки едно и също лепило при три различни температури: 120, 160 и 180°C. Вниманието ни беше съсредоточено да оценим колко бързо лепилото се разгражда при различните температури.

Резултатите: Ефекти на разграждане и овъгляване

На първо място, важно е да разберете как може да се измери разграждането. Ние измерваме колко бързо се променя, обикновено се увеличава, вискозитета на лепилото с времето. Това е показател за това колко бързо лепилото се сгъстява и потъмнява – причинявайки блокирани дюзи, недостътъчно добри връзки и други проблеми.

Графиката за термична стабилност, получена от този тест, разкри очарователни прозрения. При 120 градуса по Целзий, разграждането на лепилото е минимално, като се наблюдава само 0.4% увеличение на вискозитета. Въпреки това, когато температурата на резервоара се повиши до 160 и 180°C, деградацията става значително по-изразена. Тестът при 160°C показа 8.5% увеличение на вискозитета, докато тестът при 180°C показа 9.8% увеличение на вискозитета. Тези констатации демонстрират критичното значение на контрола на температурата, когато става въпрос за ефективността на топло лепило.

Последствията: овъгляване, запушени дюзи и престой

Разграждането и овъгляването на топлото лепило може да има неблагоприятни ефекти върху оборудването и общата производствена ефективност. Тъй като лепилото се разгражда, това може да доведе до овъгляване в резервоара, запушване на дузите и дори на останалата част от лепилната система. Това от своя страна причинява неочаквани прекъсвания и нарушава производствения процес. Освен това блокираните дюзи налагат често почистване или подмяна, което води до увеличени разходи за поддръжка и намалена производителност.

Разграждането на топлото лепило е причината за недостатъчно здраво свързване на субстратите и евентуалното разрушаване на връзката във времето. Никой не би желала да види полу или напълно отворени опаковки, особено на рафтовете в магазините.

Предимствата от работата с по-ниска температура на топлото лепило:

  • По-малко непланирана поддръжка: Използвайки топли лепила, които запазват стабилността си при по-ниски температури, можете значително да намалите непланираната поддръжка.
  • Намалено време на престой: С по-малко овъгляване и по-малко блокирани дюзи, рискът от престой поради проблеми, свързани с лепилото, е значително по-малък, като се гарантира и по-гладък производствен процес.
  • По-малко блокирани дюзи: Нискотемпературните и топлите лепила от ново поколение, които са без пълнители, минимизират риска от поява на блокирани дюзи, позволявайки непрекъснато нанасяне на лепило и подобрена оперативна ефективност.
  • Необходими са по-малко филтри за смяна: Намаленото разграждане и овъгляване води до по-чист поток на лепило, намалявайки необходимостта от честа смяна на филтри и спестявайки разходи за поддръжка.

Топ съвет!

Поддържайте вашия резервоар за лепило да работи при по-ниска температура от вашия маркуч и пистолет. Така лепилото ви ще по-хладно за по-дълго време.

Контролът на температурата е критичен фактор при приложенията на топли лепила. Резултатите от нашите тестове ясно демонстрират, че термичната стабилност на лепилото пряко влияе върху разграждането, овъгляването и потенциалните проблеми като блокирани дюзи. Като изберете висококачествено топло лепило от ново поколение, което показва минимално разграждане и може да работи при по-ниски температури, можете да изпитате намалена поддръжка, подобрена производителност и по-малко инциденти с прекъсвания.

Използване на бутона за готовност на резервоар за топло лепило

Производителите на съвременни мелтери и резервоари за топли лепила в различните машини вграждат бутони за готовност на резервоарите. Така те предлагат оптимално съотношение между бърз старт на машините, пестене на енергия и предпазване на топлите лепила от прегаряне. Затова горещо препоръчваме при престой на оборудването да намалите зададените работни температури до 75% от това, на което са били зададени. Например ако нанасянето на лепилото ви е настроено на 160°C, след натискане на бутона за престой температурите ще паднат до 120°C.

Защо това е добре? Това така, защото колкото по-топло е лепилото, толкова повече овъгляване и запушвания ще получите.

Намаляването на температурите е особено практично при работа с новите нискотемпературни лепила. При тях разликите между температурата за престой и нормална работа е много по-малка и оборудването ви влиза от режим “готовност” в “работно” състояние много по-бързо. При някои лепила тази разлика е около 10-15°C и дори не е необходимо да влизате в режим “готовност”.  Представете си, че никога не се налага да чакате лепилото ви да се нагрее отново до температура, когато излизате от режим на готовност и това да е свързано и със запазване на качествата му.

Ако се нуждаете от допълнителни съвети или консултаци, моля свържете се с нас!