Намалете разхода на топло лепило с 54% с правилен размер на дюзите

Топлите лепила се използват широко в различни индустрии поради тяхната гъвкавост, бързина и ефективност. Знаете ли обаче, че размерът на отвора на дюзата може да има значително влияние върху количеството използвано лепило? Звучи очевидно, нали?


Правилният размер на дюзата може да доведе до 54% намаление на консумацията на лепило, което води до икономии на разходи и повишена производителност. Това означава, че ако купувате примерно 500 кг топло лепило на година, само този съвет ще намали количеството, което купувате от 500 кг на 230 кг годишно. В зависимост от цената на лепилото стойностното изражение на икономията възлиза между 3200 и 4500 лева! Или малко повече от разхода за лепило за една година.

Влиянието на размера на дюзата върху разхода на лепило

Когато става въпрос за топли лепила има значителна разлика в количеството използвано лепило в зависимост от размера на използваната дюза. Малка промяна в диаметъра на дюзата може да доведе до значителни икономии на лепило. Например преминаването от дюза 0.4 мм към дюза 0.3 мм може да намали използването на лепило с впечатляващите 54%.

С помощта на по-малка дюза лепилото се нанася по по-прецизен и контролиран начин. Това позволява по-добро покритие и минимизира загубите, което в крайна сметка води до значителни икономии на разходи за вашите операции. Това е проста, но мощна настройка, която може да направи значителна разлика в потреблението на лепило.

Значението на висококачествените лепила

Замяната на традиционни етилен-винил-ацетатни (EVA) лепила с новите модели базирани на металоцен полиолефин (ME POF) биха допринесли допълнително на намаляването на разходите ви. Количеството лепило, което е нужно за еднакво добро захващане на едни и същи субстрати, при лепилата от новото поколение е между 30 и 50% по-малко, докато цената им обикновено е 10-15% по-висока. Така, че по-скъпите ME POF лепила всъщност са по-евтини.

Освен това лепилата от ново поколение имат много по-добри адхезивни свойства, термоустойчивост, чистота на работа и са по-гъвкави са. Затова при тях рискът от запушване на дузите от всякакви малки овъглени частици овъглен е много по-малък. Затова препоръчваме замяната на дюзите с по-малки отвори да е съпътствано и със замяна на стандартните EVA лепила.

Ето част от предимствата на лепилата от ново поколение:

Без разграждане: ME POF лепила са проектирани да издържат на тежки условия на работа, осигурявайки дълготрайни и надеждни връзки. Те не се разграждат с времето, дори когато са оставени в резервоара за лепило, осигурявайки дълги периоди на работа без спиране.

Чиста работа: Новите лепила се отделят по-добре от дюзата и затова липсва натрупване на опашка, конци или паяжини.

По-ниска работна температура: Лепилата от поколение работят често при 98°C, доста под нивото на някои конвенционални лепила. Това не само повишава безопасността на оператора, но също така намалява консумацията на енергия – обикновено с над 50% при преминаване от 160°C до 98°C.

Изборът на правилния размер на дюзите за топло лепило и използването на висококачествени лепила са основни стъпки за намаляване на консумацията на лепила, намаляване на разходите и подобряване на общата ефективност. Чрез преминаване към по-малка дюза и използване на лепила от ново поколение може да постигнете значителни икономии на лепило, като същевременно се наслаждавате на предимства като липса на разграждане, овъгляване и по-ниски работни температури.

За допълнителна консултация или желание да направите проби с новите видове лепила, моля свържете се с нас.