Как нискотемпературните топли лепила могат помагат за подобряване на климата

Топлите лепила са критичен компонент, използван в различни индустрии за ефективно залепване. Тъй като пестенето на енергия става все по-важно и цените се покачват, все повече хора търсят по-интелигентни начини да намалят разходите си за енергия.

За да помогнем да се разбере връзката между температурата на нанасяне на лепилото и потреблението на енергия и следователно да се определи какво е възможно по отношение на намаляването на енергията и, разбира се, спестяванията, ви предлагаме резултатите от тестове за измерване на потреблението на енергия от мелтер при различни работни температури.


Тестът

Изследването имаше за цел да проучи връзката между работната температура и консумацията на енергия в резервоарите с топло лепило. Екипът ни изследва потреблението на енергия на час при всеки градус температура, от 98 до 180 градуса по Целзий. Целта беше да се види степента на потреблението на енергия при различни температури.

Резултатите

Констатациите ни разкриват реалните спестявания, които могат да бъдат направени, ако използвате лепило с по-ниска температура на нанасяне. Ако преминете от да речем 160°C до 98°C, това показва, че вашето потребление на енергия преминава от над 0.734 кВч до 0.301 кВч или намаление от 58.9%! На следващата графика са изобразени сабраните дании:

По време на непрекъсната работа данните показват, че когато се ползват топли лепила, които работята при температура 98°C, консумацията на електроенергия е почти почти 70% по-малко в сравнение с по-старите поколения лепила, които работят около 160-180°C. В таблицата са представени данните за процентното намаление на потреблението на енергия за всяка температура:

Приложения и ползи

Изследователските констатации имат дълбоки последици за хората, които искат да намалят потреблението на енергия и да постигнат целите за намаляване на CO2, както и да намалят оперативните разходи чрез използване на по-нови поколения лепила с по-ниски работни температури.

Допълнителният бонус е, че когато използвате лепилото при по-ниски температури, оборутването ви има по-малко овъгляване или разграждане.

Чрез надграждане до по-нови поколения топли се лепила и работата им при по-ниски температури, индустриите могат да постигнат значителни икономии на енергия. Тези енергийно ефективни практики водят до значително намаляване на разходите и допринасят за намаляване на емисиите на CO2.

Освен това намаленото потребление на енергия е в съответствие с целите за устойчивост чрез намаляване на емисиите на CO2 от фабриките. Чрез приемане на по-нови поколения лепила и оптимизиране на температурните настройки, индустриите могат да намалят въздействието си върху околната среда, като същевременно поддържат надеждни характеристики на лепило.

Заключение

Изчерпателните проби на потреблението на енергия от мелтер за топло лепило при различни температурни настройки подчертава спестяването на енергия, което може да се види чрез използване на по-нови поколения лепила при по-ниски температури. Ето няколко извода:

  • До почти 70% намаление на потреблението на енергия, при преминаване на работна температура от 180°C до 98°C.
  • Намаляване на отделянето на CO2
  • Намалено овъгляване и разграждане
  • Дори преминаването от 120°C надолу до 98°C води до намаляване на потреблението на енергия с над 30%.

Ако искате да обсъдите дали надграждането до лепило от поколение е подходящо за вас, моля да се свържете се с нас за да обсъдим възможните промени на използваните топли лепила.