Най-новите разработки за опаковки

В Beardow Adams работим заедно с много производители на храни, напитки, фармацевтични продукти и пакетирани стоки. Те разчитат на нашите лепила, за да подобрят представянето на продуктите си, да диференцират своите марки и да подобрят производствените си линии.


Опаковките за храни и напитки са основен източник на растеж на индустрията

През 2018 г. размерът на световната индустрия за лепила за опаковки е оценен на 10.69 милиарда долара. Очакванията са делът да нарасне с 5.19% от 2019 до 2025 година, сочат оценките на Grand View Research. Основният източник на растеж на пазара е нарастващото търсене на опаковъчни материали от сектора на храните и напитките. Причините за това са например нарастващото население, увеличаването на разполагаемите доходи и променящите се хранителни изисквания на потребителите.

За безопасността на храните потребителите все повече разчитат на опаковките. През 2016 г. Beardow Adams стана първият производител на лепила в света, получил сертификат за опаковки BRCGS. Това означава, че нашите лепила за опаковки са произведени в среда, подходяща за употреба в хранително -вкусовата промишленост. Този сертификат се провежда за нашата линия лепила BAMFutura ™, както и за няколко лепила от други серии. Чрез получаване и поддържане на този сертификат ние помагаме на производителите на храни и напитки да гарантират безопасността и качествата на продуктите си.

Ето няколко от предимствата, които нашите лепила предлагат на производителите на храни и напитки:
• Гъвкаво изпълнение;
• Висока термична стабилност;
• Превъзходна адхезия;
• Ниска миризма;
• Чисти и лесни за работа лепила;
• Без димна среда.

Повишаването на обществената осведоменост за опасността за околната среда доведе до по-голямо търсене на устойчиви опаковки.

Производителите на лепила са отговорни да се уверят, че лепилата, които произвеждат позволяват правилно изхвърляне на опаковките, в които са приложени. Опаковките трябва да бъдат подвижни и да не компрометират крайния продукт, производствения процес или околната среда, докато се рециклират.

В производствени мощности на Beardow Adams можем да произвеждаме лепила с 40-60% съдържание на биологична основа. През 2020 г. средно над 30% от суровините, използвани от Beardow Adams за производство на топли лепила бяха на биологична основа и от възобновяеми източници. Топлите лепила са едни от най-чистите лепила за производство, тъй като имат ниска миризма, не съдържат разтворители и произвеждат практически нулеви отпадъци. Топлините лепила са 100% твърди вещества. Като такива, 100% от доставеното може да се използва като функционален продукт.

Beardow Adams предлага специфични екологични продукти и услуги за опаковъчната индустрия:

• Веган лепило – BAMFutura ™ 43VE;
• Лепила на биологична основа-лепила с високо съдържание на биологична основа;
• Алкално диспергиращи се лепила – подпомагат рециклирането на PET и процесите на рециклиране в затворен цикъл.

Лепилото BAMFutura 43VE е продукт на металоценова основа, който не съдържа вещества от животински произход и е сертифициран по V-етикет. Той отговаря на стандартите на клиентите, които търсят продукт, който се придържа към принципите на веганството. Тъй като все повече хора приемат веганството, навиците на купувачите на потребителите се промениха, което означава, че компаниите трябваше да се адаптират към тези навици. Beardow Adams помага на производителите, които произвеждат и опаковат веган продукти, да се уверят, че дори лепилото, което използват за опаковане на продуктите си не съдържа животински компоненти.

Освен това, ние помогнахме на няколко международни производители на напитки за намаляване на отпадъците, каRemove featured imageто създадохме специфично лепило за етикетиране: BAM ™ 2448. Това лепило се отмива от PET бутилки, когато те се обработват чрез каустичен алкален разтвор, което позволява бутилките да бъдат отделени от техните етикети. Този метод е екологично чист, тъй като позволява бутилките да се използват повторно до 15 пъти благодарение на пълното отстраняване на лепилото и да се възстанови по-голяма част от PET люспите. Топлото лепило BAM 2448 е подходящо за приложения за етикетиране в края на линията и може да се използва както за газирани, така и за безалкохолни напитки в PET контейнери, стъклени и метални форми. С милион пластмасови бутилки, които се купуват по света всяка минута, рециклирането и повторната употреба на тези стоки се нареждат сред най-важните изисквания на устойчивата икономика. Особено сега, тъй като търсенето както на бутилирана вода, така и на дезинфектанти се е увеличило драстично с настъпването на глобалната пандемия COVID-19.

За повече информация за това как Beardow Adams може да ви помогне с най -новия ви проект и зелените начинания ни изпратете мейл до office@interglue.eu или marketing@beardowadams.com.