Европейска зелена сделка и пътна карта на Paniker

През 2019 г. водещият испански производител на лепила Paniker обяви началото на пътната си карта за устойчивост с публикация. С прилагането на продуктивен модел, който е по-щадящ околната среда и развитието на нови възможности за работа и пазарни ниши. Накратко, пътньорите ни дадоха тласък на устойчива икономика.

Резултатите от дейността през 2023 г. на Paniker потвърдиха:

– Намаляване на въглеродния отпечатък.

– Проучване и развитие на рециклирането на продукти си.

– Въвеждане на нови формули в лепилата с увеличен дял на Био суровини. По този начин целите, които са поставени в “зеления” този план, включват намаляване на емисиите на парникови газове.