PANIKER с фокус върху устойчиви лепила за конвертиращата индустрия

Потребителите и предприятията изискват все повече продукти, които да отговарят на нуждите на околната среда, като същевременно изпълняват основната си цел. В индустрията за конвертиране тенденциите показват, от една страна, постепенно преминаване от пластмаса към хартия, заедно с необходимост от оптимизиране и повишаване на ефективността на ресурсите.


Лепилата на водна основа, макар и незабелязани, играят съществена роля в преработвателната промишленост, намесвайки се от сърцевината, навиване на шпулата, до крайното затваряне на опашката. Различните формулировки на лепилата трябва да бъдат адаптирани към всички производствени процеси, което позволява постигането на високи работни скорости на много видове хартия. Наред с тези технически решения, широко утвърдени от пазара, в Paniker също вярваме, че трябва да направим разлика.

В продължение на няколко години отделът за научноизследователска и развойна дейност работи върху търсенето на технически решения, които допълват нашата широка гама от лепила за домакински хартии. Сега устойчивостта е една от основните цели, които трябва да бъдат поставени във всеки новаторски проект.

Системата за почистване на IBC/GRG на Paniker.
Системата за почистване на IBC/GRG на Paniker.

Кръговата икономика и устойчивостта като ежедневна цел

Все по-важно е да запазим фокуса върху грижата за околната среда и всички действия, дори и най-малките, които имат въздействие. В Paniker работим в тясно сътрудничество с нашите доставчици за формулирането на лепила в рамките на кръговата икономика. Много от нашите нови проекти включват изследвания и разработки както на водна основа, така и на топли лепила, предназначени за опаковане с хартия на тоалетни и кухненски ролки, вместо с пластмасово фолио. Въпреки, че това е промяна, която вече трябва да бъде напълно внедрена в индустриалната рамка, ние трябва да предвиждаме бъдещите нужди на пазара. Освен това, като предприеме други стъпки, Paniker се ангажира да намали въглеродния отпечатък и ненужния транспорт на използваните IBC/GRG контейнери. Нашите собствени нови съоръжения за почистване ни позволяват да възстановим и използваме повторно предоставените IBC. С това действие ние сме в състояние да намалим и използваме повторно много средни контейнери, които в противен случай ще трябва да бъдат транспортирани, възстановени и транспортирани отново.

Оперативна ефективност и устойчивост

Концепцията за устойчивост включва действия като задоволяване на настоящите ни нужди, без да се компрометират ресурсите на бъдещите поколения. За Paniker това означава да се мисли за по-ефективни производствени процеси: лепилата в гамата на Paniker за домакински хартии позволяват голям капацитет на разреждане. Това предполага по-оптимизирана консумация, като се има предвид, че е необходим по-малък грамаж на нанесено лепило, което генерира по-малък въглероден отпечатък.

Зелени цели и постижения в гамата лепила

Широката гама от лепила за домакински хартии на Paniker има няколко отличителни характеристики:

  • Има висок процент на биологични суровини (80-95%) и е почти 100% редиспергируем. Повторното разпръскване на лепилото предполага, че то не пречи на процеса на рециклиране на хартия, много важна характеристика, която добавя стойност към продукта и е съвместима с по-устойчивата визия на преработвателната индустрия.
  • Освен това, нашите лепила са формулирани без пластификатори и без минерални масла (MOSH/MOAH), което позволява работа при високи скорости на машини (+650 m/min).
Една от лабораториите за разработка на нови продукти на Paniker.
Една от лабораториите за разработка на нови продукти на Paniker.

Лидери в течните и твърди лепила.

На 3 февруари 2022 г. базираната в Барселона компания посветена на лепилата достигна вълшебния крайъгълен камък от 100 години. Започвайки своето пътуване с предоставяне на лепила и продукти за кожената и обувната промишленост, Paniker успя да разработи широко портфолио от продукти с различни технологии.
През годините Paniker разработи широка гама от лепила за приложения, включително ламиниране и навиване на шпули, които са адаптирани да отговарят на нуждите на пазара и отговарят на разпоредбите на FDA/BFR.

Със специализиран завод за производство на гама от лепила за домакински хартии, в момента Paniker е в състояние да произвежда 15 000 тона лепила годишно само за този пазар.

Изчерпателната гама от лепила за преработвателната промишленост има своите най-продавани за всяко приложение: EUROPANOL 8550 за навиване на шпули, TISSUECOL 904 за ламиниране на хартии, TISSUECOL 915 за начално залепване на ролките и TISSUECOL 273 за запечатване на края на ролките. Тази гама от лепила е чиста, универсална и преди всичко: доказана на пазара. Ако искате да научите повече за нашата компания и нашите технически и устойчиви решения, моля свържете се с нас.