Paniker с опаковки за устойчиво бъдеще

Испанският ни партньор Paniker се ангажира с отговорното управление на опаковките и отпадъците от опаковки, като следва разпоредбите, установени в Кралски указ 1055/2022. Този регламент е основата, която насочва действията на фирмата към по-устойчиво и екологично бъдеще по отношение на опаковките.

Ползи за нашите индустриални клиенти:

Освен спазването на законовите изисквания, има конкретни предимства, които могат да бъдат от полза за компаниите, които работят с Paniker:

Прозрачност и доверие: Регистрацията в Регистъра на производителите на продукти показва ангажимента ни за прозрачност. Това изгражда доверие сред нашите индустриални клиенти, тъй като те знаят, че работим етично и спазваме разпоредбите.

Подробна информация: Предоставяме точна и подробна информация за опаковките, които доставяме, включително количество по вид материал, брой единици и категоризация между опаковки за еднократна употреба и опаковки за многократна употреба. Тази информация е ценна за управление и планиране на вашите собствени процеси.

– Спазване на сроковете: Ангажираме се да предоставим необходимата информация в сроковете, определени от Министерството на екологичния преход и демографските предизвикателства. Това избягва потенциални санкции и гарантира гладки бизнес отношения.

– Намаляване на въздействието върху околната среда: Нашият фокус върху отговорното управление на опаковките води до по-малко въздействие върху околната среда. Работейки с Paniker, нашите индустриални клиенти допринасят за опазването на околната среда и устойчивия имидж на собствените си операции.

За да улесним достъпа до тази информация, включихме нашия номер на бутилиращо устройство във фактурите: ENV/2023/000002615.