Тенденцията към по-високи скорости и полиолефинови (POR) лепила в книговезката промишленост

Производството на книги и списания се адаптира към редица промени през последните години, които включват преминаването към по-високи скорости на линиите и налагането на полиолефинови (POR) лепила. Кои продукти могат да ви помогнат да отговорите на изискванията, поставени от тези разработки и защо се случват те?

Лепила за по-бързи скорости на книговезка линия

Високоскоростното производство на книги, особено когато се комбинира с лепене на гърба на книжните тела при ниски температури на приложение, може да създаде много предизвикателства. Топлите лепила трябва да осигурят здрава връзка, но да се свържат достатъчно бързо, за да се избегне размазване по време на подрязването и по този начин да се избегне скъпоструващото време на производство, необходимо за почистване.

Новата гама книговезки топли лепила на Beardow Adams удовлетворява тези изисквания, успешно е изпробвана и се използва от големи и малки печатници по целия свят. Практиката доказва, че те осигуряват сигурна връзка, което се вижда от тяхната силна сила на изтегляне на страницата, като същевременно позволява подрязването на книжните тела да бъде правено безопасно без необходимост от спиране на производствените линии.

Специално формулирани да се прилагат при температури до 140°C, лепилата работят безпроблемно и на бързи линии, свързвайки до 12000 списания или книги на всеки час.

Разработена с помощта на най-новите технологии за формулиране и висококачествени суровини, гамата включва материали на биологична основа, за да помогне на печатниците да отговорят на търсенето на екологично чисти продукти.

Защо книговезките преминават към полиолефинови (POR) лепила

Друга тенденция в книговезката дейност е нарастващият ход към използване на полиолефинови лепила като заместител на алтернативни технологии като PUR.

Полиолефиновите лепила, за разлика от PUR лепилата, не отделят вредни пари съдържащи изоцианат и не изискват специализирани системи за отвеждането им и възстановяване на емисиите или други предпазни мерки при работа. В допълнение, те предлагат по-бързо време на втвърдяване, изискват по-малко обременително обслужване благодарение на по-дългия им живот преди употреба, не изискват резервоари за стопяване и апликаторите (дюзи/ролки) да се продухват и почистват основно след всяка употреба.

Съвместими с повечето оборудване за топли лепила и изхвърляни в обикновените битови отпадъци, полиолефиновите лепила не изискват допълнителни инвестиции в оборудване или процедури за изхвърляне на отпадъци.

Едно от най-популярното ни полиолефиново книговезко топло лепило е BAM 2398. То осигурява отлична адхезия към широк спектър от материали, има много добра устойчивост на високи температури за допълнителна сигурност на свързване при взискателни приложения и може да се използва както за странично лепене, така и за лепене на гърба на книжните тела. Това допълнително помага за намаляване на запасите и нуждата от поръчка на различни видове лепила за производствените процеси.

Известни като „преодоляване на пропастта“ между традиционните топли лепила и PUR, полиолефиновите лепила са идеален продукт за книговезци, които искат да получат конкурентно предимство.

Ако искате да заявите проба на продукт или да обсъдим нашите книговезки лепила с някой от нашите специалисти, моля, изпратете имейл на office@interglue.eu.