Какво е отворено време на лепилото?

В техническите спецификации на топлите лепила винаги е посочено „отворено време“. Знаете ли обаче какво означава то?

Отвореното време е важен фактор, който трябва да имате предвид при избора на правилното лепило за работата. По-долу ще разгледаме какво е отворено време и защо вашите случаи на употреба и работни условия могат да му повлияят.

Какво е отворено време?

Отвореното време се дефинира като продължителността от време след нанасяне, в което лепилото все още може да се манипулира. В по-основен смисъл отвореното време е времето, което имате между нанасянето на лепилото и втвърдяването му до точката, в която няма да се свърже с друг субстрат.

Когато разглеждаме отвореното време на лепилото, важно е да разгледаме колко време обикновено отнема завършването на целия процес на свързване на материали, известен също като отворено време на процеса. Например, ако използвате лепило за затваряне на картонена кутия, отвореното време на процеса ще включва нанасяне на лепило върху картонената кутия, поставяне на апликатора и след това затваряне на картонената кутия, за да се образува връзката. Поради това е важно да изберете лепило с отворено време, по-дълго от отвореното време на процеса.

Топлите лепила се различават от другите видове лепила по това, че тяхното отворено време се основава на това колко време е необходимо на лепилото да се охлади и да се превърне обратно в твърдо вещество. Отворените времена на другите видове лепила се основават на скоростта на втвърдяване или изсъхване.

Отвореното време на лепилото обикновено се показва някъде на опаковката или в техническия лист на продукта. Заслужава обаче да се отбележи, че в индустрията на лепилата няма установен метод за тестване на отвореното време. Това означава, че повечето производители ще имат свой собствен набор от тестове за определяне на отвореното време.

Какво влияе на отвореното време?

Разбирането на факторите, които влияят на отвореното време на лепилото, е от решаващо значение за осигуряване на оптимално свързване.

Когато производителите провеждат своите тестове за отворено време, те винаги ще се опитват да гарантират, че условията на теста остават постоянни през цялото време. Въпреки това, както беше споменато по-рано, без установен метод за тестване за производителите на лепила, всяка компания има свои собствени условия, което означава, че друга компания може да получи напълно различен резултат.

Специално при топлите лепила всичко се основава на температурата и скоростта на охлаждане. Поради тази причина най-често срещаните фактори, които влияят на тяхното отворено време, са температурата на околната среда, материалът на субстрата, температурата на нанасяне и обемът на нанасяне.

Температурата на околната среда ще повлияе значително на скоростта, с която горещо стопимите продукти започват да се охлаждат и втвърдяват. При по-топли условия разтопеното лепило ще остане течно за по-дълго, което води до удължено отворено време. Обратно, в по-студена среда, топлото лепило ще се охлади по-бързо, намалявайки отвореното си време.

Това е почти същото със залепените субстрати. Колкото по-ниска е температурата на повърхността на основата, толкова по-бързо ще се втвърди лепилото. Субстрати като метал също са много топлопроводими, което означава, че ще изтеглят топлинната енергия от лепилото много по-бързо от тъканите например.

Фактор за отворено време, уникален за топлите лепила, е и температурата на нанасяне. Подобно на температурните условия на помещението или основата, колкото по-ниска е температурата на нанасяне, толкова по-бързо лепилото ще достигне температурата си на втвърдяване, намалявайки отвореното време. Нискотемпературните лепила са проектирани да имат подобни отворени времена като много от “обикновените” класове лепила, но при по-ниски температури. В повечето случаи отворените времена на високо и ниско температурните лепила са еднакви, но те се нанасят при 180- 200°C за разлика от 130-150°C при нискотемпературните аналози.

От значение за отвореното време е и

количеството нанесено лепило.

По-големите обеми лепило в една зона ще задържат топлина и ще отнеме повече време да се охладят. Ето защо в приложенията за затваряне на картонени опаковки съветваме потребителите да поставят по-малко лепило върху кашона, преди да го затворят. Това дава достатъчно лепило, за да се осигури здрава връзка без дълги времена на изчакване за втвърдяване на лепилата. От друга страна това води до значителни икономии на време, лепило и в крайна сметка на пари.

В заключение, отвореното време на лепилото играе решаваща роля в много индустрии, от строителството до производството. Като вземат предвид горните фактори и провеждат правилно тестване, професионалистите могат да изберат най-подходящото лепило и техника на нанасяне, за да постигнат желаните резултати.

За повече информация относно гамата ни лепила, моля свържете се с нас за ви насочим към правилните лепила и апликатори за вашата задача.