Чувствителни на натиск лепила

Чувствителните на натиск (Pressure Sensitive Adhesives – PSA), наричани още лепила с остатъчна лепливост, притежават уникални свойства и се използват по целия […]