Корпоративната социална отговорност на Paniker

Испанският ни партньор PANIKER стана партньор на бизнес асоциацията SANT BOI EMPRESARIAL. Така  допринася за икономическия растеж и развитие на региона. Сътрудничеството с други компании и насърчаването на общи интереси са от съществено значение за укрепване на бизнес общността. Заедно те изграждат силна и устойчива бизнес среда.

Финансовото дарение на PANIKER за тази асоциация е ангажимент към здравето и благополучието на хората, засегнати от инсулт. Тези действия променят качеството на живот на пациентите и техните семейства. Фирмената солидарност е пример за следване от други организации.

Paniker наскоро дари палет с мляко на Alimentos Solidarios Sant Boi, организация с нестопанска цел и пункт за разпределение на храна за семейства в Sant Boi, които трябва да покрият основните си нужди. Голямото търсене на този продукт показва важността на сътрудничеството с местни организации за посрещане на основните нужди на общността. PANIKER допринася пряко за облекчаване на хранителната несигурност в района.

Насърчаване на местната търговия и сътрудничество

PANIKER също предприема мерки за укрепване на местната бизнес структура. Чрез закупуване на продукти за тези дарения от местен доставчик, Paniker подкрепя икономиката на района. Това сътрудничество е от полза както за компаниите, така и за общността като цяло. Синергията между местната търговия и действията за солидарност е от съществено значение за устойчивото
растеж.

В PANIKER разбират значението на въздействието им върху общността, тъй като 60% от служителите на компанията живеят в Baix Llobregat. Така работниците се възползват от политиката за помирение.

За PANIKER бизнес успехът не се измерва само по отношение на печалбите, но и чрез положителното въздействие, което може да бъде постигнато чрез съвместна работа като общност.