Топли лепила и коботика: перфектно съвпадение за оптимизиране на стабилизирането на палета

Meler, HMI-MBS и Universal Robots обединяват своето ноу-хау, за да предложат роботизирано работно място за нанасяне на лепило. Демонстрацията на съоръжението бе проведена на 19 януари в завода на Meler в Орлеан.

Полагането на лепила е само един етап от производствения процес в много производствени сектори. То е част от цялото. Ето защо екипът на Meler France, в сътрудничество с HMI-MBS и Universal Robots, организира семинар в своите помещения, за да покаже как cobotics може да оптимизира прилагането на лепило в края на линията.


Стабилизиране на палети с топло лепило…и кобот

Представители на фирми от аеронавтиката и автомобилната индустрия видяха на живо предимствата, които колаборативният робот има при всяко приложение на лепило. Силвен Питар, търговски директор на френското дъщерно дружество на Meler, и Жулиен Пло, техник по продажбите на HMI-MBS, обясниха два реални случая на нанасяне на лепило в процеси на палетизиране.

„Вълнуващо е да възобновим мрежовите дейности, които са толкова типични за сектор като нашия, където ние винаги работим в екип. Именно този тип обмен прави търговската ни дейност по-ценна и се гордеем, че я организирахме в нашите съоръжения в Орлеан, които бяха открити в разгара на пандемията“, сподели Силвен Питар, търговски директор на Focke Meler Франция.

1 Автоматично нанасяне на лепило върху подвижна кутия. 2 Зареждане на кашона и подреждане на палета с COBOT. 3 Оформяне на компактна партида, готова за транспорт.

 

1 Товарене на стоката с COBOT.
2 Автоматично нанасяне на лепилото върху кутията, окачена във въздуха от COBOT.
3 Преместване и позициониране на стоката в друга точка от работната линия.

Производството и предимствата за опазване на околната среда

Логистичният сектор бързо внедри комбинацията от двете технологии: коботика и нанасяне на лепило поради производствените ползи, които носят за рентабилността на края на линията. Професионалните рискове, свързани с товаренето и транспортирането на стоки, са намалени (1) и операторите могат да се съсредоточат върху други задачи с по-висока добавена стойност.

Интересът към въвеждането на тези технологии обаче не е само ефективността на разходите и безопасността. С въвеждането на приложението на лепила се елиминира използването на еднократни опаковъчни материали (2) и се постигат отлични резултати при унифицирането на стоките. Именно този екологичен аспект продължава да кара много компании да променят своите крайни инсталации.