Пълен контрол на кантирането с Meler Raptor Edge

Raptor Edge е автоматичното решение на Meler за кантиране, което подобрява производителността благодарение на своята гъвкавост да се адаптира към промяната на формата.

Едно от най-големите предизвикателства за производителите в дървообработващата промишленост е да се адаптират бързо към различните формати дървени плоскости, които трябва да обработят. При нова нова серия плоскости, операторът спира производствената линия и ръчно регулира ширината на кантиране. Фината настройка на производствената линия по този начин не е лесна задача и затова Meler разработи решение за автоматично регулиране, което оптимизира производителността и подобрява качеството на линиите за кантиране.

Raptor Edge не е просто апликатор, а контролер на кантирането.

Решението на Meler се състои от два продукта, които работят синхронно: Raptor Edge и неговата система за управление MOTION. Raptor Edge е апликатор, предназначен да предотвратява омрежването на PUR лепила. Има компактна система за движение и различни възможности за конфигуриране за лесно интегриране във всяка линия за кантиране:

– Разположение на апликатора отляво (L) или отдясно (R).
– Позицията на модула: разположен в изправено положение (V) или наклонен (I).
– Желаната ширина на ламиниране: 0 – 60 мм, 0 – 100 мм, 0 – 150 мм.

Милиметрова точност и пълна използваемост

MOTION е сензорният контролер, който идва с апликатора Raptor Edge. Той е толкова компактен, че може да се инсталира навсякъде на машината и благодарение на своя сензорен екран, може да се използва за управление и показване на ширината на ламиниране в реално време. Функционирането му е много просто. Първо въвеждате желаната позиция или цел и системата стартира автоматично за няколко секунди. Тъй като отчитането на позицията е мигновено, можем да направим втора, по-прецизна настройка с програмен толеранс от ±0.1 мм.

Благодарение на автоматизацията на системата и двойната настройка проблемите с качеството се решават.

Препоръчетелно приложение

Автоматичното контиране с Raptor Edge е подходящо за производители, които искат да преминат от системата за ролково лепене към система с апликатор с устни, по-подходяща за работа с реактивни лепила, и които също искат да оптимизират времето, прекарано за смяна.

Ако приложението го изисква, Raptor Edge има възможност за интегриране на контрол на отваряне и затваряне на модула (по време и разстояние) за пълен контрол на залепването на плоскостта.

Meler продължава да разширява своята гама от продукти за дървообработващия сектор чрез прилагане на ориентирани към потребителя принципи на проектиране като достъпност, лесна поддръжка и използваемост.

Новото решение на Meler дава възможност за пълно автоматизиране на линиите за кантиране в дървообработващата промишленост, осигурявайки не само по-висока производителност, но и по-високо качество на крайния продукт.