Зелен екип на Beardow Adams оглавява нови екологични инициативи

Водещият световен специалист в технологията за лепене Beardow Adams допълнително засили своите екологични характеристики, като не само разшири границите, когато става въпрос за изобретяване на нови екологични продукти и услуги, но и погледна навътре към собствените си процеси.

Последните изобретения на водещия на пазара производител включват лепило, което изцяло се измива от PET бутилки в алкален разтвор и позволява повторното им използване от 10 до 15 пъти, както и лепило, което може да бъде използвано за стабилизиране на палета. То замества скъпи подложки и намалява необходимостта от прекомерно количество пластмасова обвивка на палетата.

Зеленият екип на Beardow Adams действа като работна група в организацията. Той е създаден, за да помогне за насърчаване на екологичната осведоменост в целия бизнес и надгражда съществуващата им акредитация към системата за управление на околната среда ISO 14001.
След като индустрията продължава да търси екологично чисти лепилни продукти, Beardow Adams има желание да се постави начело на „зелените“ протагонисти, оттук и изискването на Зеления екип.

Главният оперативен директор на компанията Лесли Шелдън, който ръководи Зеления екип, заяви, че „Устойчивостта по отношение на материалите и процесите е ключова част от нашия дневен ред. Ние подхождаме на 360 ° към този въпрос. ” Значителна част от продуктовата гама на Beardow Adams вече се основава на използването на материали на биологична основа. Този факт е добра новина за клиентите, които все по-често искат топли лепила на биологична основа, за да им помогнат да получат екологичен сертификат за собствените си продукти. Като пример за инициатива на Зеления екип в тази област беше решено окончателно да се оцени делът на био базирани материали, използвани в завода на компанията Милтън Кейнс, Великобритания.

“Малко над 30% от нашите суровини са от възобновяеми източници, което всъщност е доста високо ниво, както и доста впечатляващо. То ни дава отлична платформа за допълнително надграждане.”, казва Беата Абрам Еухенио, ръководител на групата химици за развитие. „Бихме искали всички наши клиенти да са наясно с това и да знаят, че вече сме съсредоточени да преминем на следващото ниво и как можем да постигнем 40% или 50% като цяло. Всъщност вече сме формулирали редица продукти, които поотделно достигат тези проценти. Става въпрос за непрекъснато усъвършенстване, с което като компания сме ангажирани. ”

В отдела за научноизследователска и развойна дейност в Beardow Adams се акцентира върху използването на материали на биологична основа, когато нов продукт е готов за разработка. Тук се провежда подробен диалог с веригата за доставки относно най-новите полимери и смоли и дали те са устойчиви. В допълнение, екипът в момента оценява няколко съществуващи продукта, за да провери дали има потенциал за преформулиране, включващ повече суровини на биологична основа, без това да влияе на производителността или качеството.

Освен инициативите, базирани на продукти, Зеленият екип е натоварен с контрола на вътрешните производствени процеси в множество производствени обекти, проучване на възможностите за намаляване на отпадъците, намаляване на емисиите и минимизиране на влиянието на компанията върху околната среда. Всъщност Beardow Adams вече инвестира сериозно в оборудване, което позволява да произвеждат лепила по екологичен начин.

„Производственият процес в Beardow Adams се подлага на постоянен контрол“, казва Лесли Шелдън. „Използването на водата се следи отблизо, както и нивата на отпадъците, които между другото са много ниски. Като процес на смесване на материали за приготвяне на топли лепила се получават почти нулеви отпадъци. Почти 100% от използваните в процеса материали се оформят като 100% използваем продукт.“

Топлите лепила, произведени от Beardow Adams, предлагат присъщо екологично предимство пред аналозите на базата на разтворители. Разтопеното лепило е 100% твърдо като материал, така че няма процеси на отпадъци или извличане, които се случват като част от производствения процес на потребителя. Накратко, снабдяването с един тон топло лепило означава, че клиентът може да използва един тон функционален продукт.
Опаковането е друга област във фокуса на Зеления екип. Все по-голям брой клиенти ще получават лепилата си само в хартиени чували, а не в пластмасови. Beardow Adams отговори на тази тенденция, като предостави необходимите хартиени опаковки като част от структурирана схема за намаляване на пластмасата.

„Политиката ни в Beardow Adams е да управляваме целия бизнес с интегритет и да признаем, че опазването на околната среда е ключова отговорност“, заключава Лесли Шелдън. „Компанията се ангажира да минимизира въздействието върху околната среда от дейността си и да разработва нови продукти, които не вредят на планетата. Всъщност в момента сме в процес на създаване на основна гама от био базирани продукти за фокусните пазари на компанията, подробности за които ще бъдат предоставени скоро.”